SOSYOLOG KİMDİR?

Sosyolog, içinde çalıştığı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanarak, toplumsal sorun, durum ve ihtiyaçları tespit eder; karar alma mekanizmalarındaki yetkililerin ihtiyaç duyduğu verileri sağlar, güncelleştirir ve yorumlar; kamusal hizmetlerin niteliğinin yükselmesi ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan gruplara ulaşması için planlama ve uygulamaya yönelik birimlerde görev alır.”

SOSYOLOJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

Reklamlar